Шәхси белешмәләрне эшкәртүгә ризалык
100tatarstan.com адресы буенча урнашкан интернет-ресурс (алга таба – Сайт) хуҗасына үз ихтыярым белән һәм үз мәнфәгатемдә ирекле рәвештә шәхси белешмәләремне автоматлаштырылган һәм автоматлаштырылмаган, шул исәптән шәхси белешмәләрнең түбәндәге исемлеге нигезендә сайттагы интернет-сервислардан файдаланып, эшкәртүгә ризалык бирәм:

— телефон номеры, минем электрон почта адресы, фамилиям, исемем, атамның исеме;
— сайтка керү чыганагы һәм эзләү яисә реклама соравы турында мәгълүмат;
— куллану җайланмасы турында мәгълүмат (алар арасында рөхсәт, версия һәм кулланылыш корылышын характерлаучы башка атрибутлар);
— файдалану билгеләре, каралган битләр, тутырылган кырыйлар, каралган һәм күрсәтелгән баннерлар һәм видеолар;
— аудитор сегментларын тасвирлаучы белешмәләр;
— сессия параметрлары;
— килү вакыты турында белешмәләр;
— сайтка керүчеләрнең Сайт хуҗасының продуктлары һәм хезмәтләре турында хәбәрдарлыгын арттыру, реклама мәгълүматын бирү һәм рекламаны оптимальләштерү, килешү йөкләмәләрен үтәү, реклама кампанияләре һәм маркетинг тикшеренүләре үткәрү максатларында cookieда саклана торган файдаланучы идентификаторы.

Шулай ук, Сайттан файдаланучы буларак, шәхси белешмәләремне, Сайт хуҗасы хезмәттәшлек итә торган партнерларга бирүгә Сайт хуҗасына ризалык бирәм.

Сайт хуҗасы минем шәхси белешмәләрне түбәндәге алымнар белән эшкәртергә хокуклы:

җыю, яздыру, системалаштыру, туплау, саклау, яңарту, үзгәртү, куллану, тапшыру (тарату, бирү, файдалану).

Әлеге килешү мин сайтка күчкән вакыттан үз көченә керә һәм Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән сроклар дәвамында гамәлдә була.

Шәхси белешмәләрне эшкәртү өчен түбәндәгеләр нигез булып тора: Россия Федерациясе Конституциясенең 24 статьясы;

«Шәхси белешмәләр турында»152-ФЗ номерлы Федераль законның 6 статьясы.

Шәхси белешмәләрне эшкәртүнең конфиденциальлек сәясәте белән танышуымны раслыйм.
© 2020 – 100% Татарстан. Все права защищены.
Политика конфиденциальности | Обработка персональных данных